Les Espigolaores, 2016.

Les Espigolaores Puet, Campanar eta partida de Dalteko ortu valentziarretan ahozko memoriaren bidez, 90. hamarkadan hirigintza-espekulazioak suntsitutakoaren artean miatzen dabil. Carmen, Pilar, Pepita, Maruja, Lola eta Milagros emakumeen bitartez egiten ari da. Dokumentalak ortuzain emakumeen protagonismoa ikusaraziz.

Taldearen Facebook orria: LesEspigolaores