Zaida Fernández Pérez, 2011.

Euskal Herriko herri desberdinetan aurrera eraman izan diren ikerketa lan hauen bitartez, historian zehar emakumeek herri hauetan utzitako aztartanak ezagutzera eman nahi izan ditu. Modu honetan, besteak beste, pairatutako desoreka eta diskriminazioen kontra borrakatu izan duten emakume eta feminista belaunaldi guztien omenaldia egin nahi zaie eta emaumeon eskubideetan izandako lorpenak aitortu nahi dira. Era bereana aztarna hauek ere ahalbidetzen dute emakumeek hauen memoriak uzten digun ondarea jaso ahal izatea.

Emakumeen aztarnak jasotzen dituzten mapa hauek forma desberdinak hartu dituzte honako herrietan: Eibar, Ermua, Basauri eta Errenteria.

Ikerlariak egindako lanaren informazio gehiago hemen:

https://es.wikipedia.org/wiki/Zaida_Fern%C3%A1ndez

http://www.cosmonauta.org/estudiosurbanosgenerofeminismo/descargas/presentaciones/d1_5_P_Fernandez.pdf